Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken en Gijs van Dijk over het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het filmpje op Twitter inzake Achmea Rechtsbijstand

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid