Schriftelijke vragen : Het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat honderden advocaten de afgelopen jaren zijn gestopt

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming