Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daarvan en het inzagerecht van de burger in gegevens en telefoonnotities bij de BelastingTelefoon

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de Kinderombudsman inzake een reactie op het stopzetten van de kinderopvangtoeslag aan ouders in 2014

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.