Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht 'Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht ‘Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen.’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen.’

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid