Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht ‘Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen.’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Becker en Rudmer Heerema over het bericht 'Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen.’

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid