Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht ‘Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Indiener F. van Oosten, Tweede Kamerlid