Schriftelijke vragen : Het niet publiceren van de namen van geslaagde leerlingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Indiener
    M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Rog over het niet publiceren van de namen van geslaagde leerlingen

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap