Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Slechts 3 procent nieuwe auto's elektrisch: de schuld van autodealers?’

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid