Mondelinge vragen

Mondelinge vragen van het lid Alkaya (SP) over onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake ICT-bureaucratie (2018Z10454)

Download Download

Ondertekenaars