Mondelinge vragen

Mondelinge vragen van het lid Alkaya (SP) over onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake ICT-bureaucratie (2018Z10454)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.