Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht 'Private uitvoerders sociale zekerheid eisen 'drastisch aangepaste rol' UWV'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-06-2018
Het bericht ‘Private uitvoerders sociale zekerheid eisen ‘drastisch aangepaste rol’ UWV’