Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

08-05-2018
Het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’