Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid