Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-05-2018
Het bericht ‘Privacywet of niet, Kadaster deelt privégegevens’