Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raak over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De blusinstructie voor de brandweer bij vuurwerk en vuurwerkopslagplaatsen

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid