Mondelinge vragen

Het bericht ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’ (Nrc.nl, 8 april 2018)

Download Download

Indieners