Schriftelijke vragen

Frauduleuze bemiddelingsbureaus

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-01-2019
Antwoord op vragen van het lid Kops over frauduleuze bemiddelingsbureaus

01-05-2018
Uitstel beantwoording vragen van het lid Kops over frauduleuze bemiddelingsbureaus