Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over een stopgezet medisch onderzoek in het AMC

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van het lid Van den Berg over een stopgezet medisch onderzoek in het AMC

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Een stopgezet medisch onderzoek in het AMC

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid