Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sneller over het bericht dat 24 van de 100 journalistieke banen bij de KRO-NCRV verdwijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat 24 van de 100 journalistieke banen bij de KRO-NCRV verdwijnen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid