Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht dat een hogere productie per koe goed voor economie, milieu en klimaat zou zijn

Download Download

Ondertekenaars