Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van lid Van Kooten-Arissen over de misstanden op de World Dog Show 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Misstanden op de World Dog Show 2018

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid