Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Duizenden indextrackers afgesloten voor Nederlanders’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Duizenden indextrackers afgesloten voor Nederlanders’

Indiener R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid