Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij, Ten Broeke, Van Helvert en De Roon over het bericht dat EU-subsidies terecht komen bij organisaties die oproepen tot boycot van Israël

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat EU-subsidies terecht komen bij organisaties die oproepen tot boycot van Israël

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid