Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De behandeling van klokkenluider Roelie Post door de Europese Commissie

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid