Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Leijten over het bericht dat ouderen er de dupe van zijn dat er bij sommige gemeenten alleen gepind kan worden

Download Download

Ondertekenaars