Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Roon en De Graaf over een drugsbaron als consul op Aruba

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een drugsbaron als consul op Aruba

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid