Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Becker en Van Helvert over verhoging van het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Verhoging van het budget voor betalingen aan veroordeelde Palestijnen

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid