Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Verhoeven over het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Toorenburg en Verhoeven over het bericht 'Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten'

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Experts: overheid moet ingrijpen bij internetapparaten’

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid