Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch over het bericht "Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘’Dit gaan ze niet leuk vinden, Rik’’

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid
Naar boven