Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Diertens over het onderzoek “Economische’ daklozen vallen tussen wal en schip; Zelfredzaam zonder dak’

Download Download

Ondertekenaars