Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Dam, Diertens en Voortman over de inzet van de politie in instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), in het bijzonder het gebruik van het stroomstootwapen in GGZ-instellingen

Download Download

Ondertekenaars