Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid