Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Molen over regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid