Schriftelijke vragen

Het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-11-2017
Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem