Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Aukje de Vries over het bericht ‘Schadeherstel in derivatendossier loopt zoveelste vertraging op’.

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.