Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Paternotte over de radiouitzending 'Schimmige praktijken bij ZonMw' en de Kamerbrief van Minister Schippers van 3 oktober 2017 (Kamerstuk 30850-45)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pia Dijkstra over de radiouitzending ‘Schimmige praktijken bij ZonMw’ en de Kamerbrief van minister Schippers van 3 oktober 2017 (Kamerstuk 30850-45)

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Schimmige praktijken bij ZonMw’ en de Kamerbrief van minister Schippers van 3 oktober 2017

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid
Naar boven