Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bouali, Voortman en Voordewind over het bericht ‘Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bouali, Voortman en Voordewind over het bericht ‘Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bouali, Voortman en Voordewind over het bericht 'Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen'

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen’

Indiener A. Bouali, Tweede Kamerlid