Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Visser en Van der Molen over het bericht “IFKS: comedy met Europese regels” in de Leeuwarder Courant

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-06-2017
Het bericht ‘IFKS: comedy met Europese regels’