Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid