Schriftelijke vragen

Klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-07-2017
Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling