Schriftelijke vragen : Klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport