Schriftelijke vragen : Het bericht dat de combinatie studie en mantelzorg funest is voor studiesucces in het Hoger Onderwijs

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de combinatie studie en mantelzorg funest is voor studiesucces in het hoger onderwijs

Indiener M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap