Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Groot en Diertens over de schade aan het koraal voor de kust van Curaçao

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-05-2017
De schade aan het koraal voor de kust van Curaçao