Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Yücel over het bericht “veel discriminatie transgenders op werk”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht “veel discriminatie transgenders op werk”

Indiener K. Yücel, Tweede Kamerlid