Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de MH17

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de MH17

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De MH17

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00