Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Toorenburg en Knops over het bericht ‘Veiligheid is in het geding, waarschuwt Schiphol’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Knops over het bericht 'Veiligheid is in het geding, waarschuwt Schiphol'

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Veiligheid is in het geding, waarschuwt Schiphol’

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid