Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Kwint over het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Groot deel leerlingen locatie Zadkine Rotterdam volgt lessen niet'

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
Naar boven