Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over de voorgenomen sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De sluiting van een grote truckparking bij Venlo en het gebrek aan goede alternatieven

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
Naar boven