Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint en Van Raan over het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat olie- en gasbedrijven het Nederlandse onderwijs beïnvloeden

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
Naar boven