Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat geprobeerd wordt de smartphones van NAVO-troepen te hacken

Download Download

Ondertekenaars