Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma over gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid