Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma over gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep

Download Download

Ondertekenaars