Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Futselaar over het bericht dat de combinatie studie en mantelzorg funest is voor studiesucces in het hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de combinatie studie en mantelzorg funest is voor studiesucces in het Hoger Onderwijs

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid