Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Heerma over de indeling van uitzendbureaus en andere organisaties bij de sectorcodes sociale zekerheid, waardoor sociale lasten fors kunnen toenemen

Download Download

Ondertekenaars