Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
Naar boven